Polityka prywatności


RODO

1. Dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane są przez Wypożyczalnię na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” w celu:

- świadczenia usług w tym zawarcia i wykonania umów wypożyczenia łodzi;
- archiwizacji;
- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
- prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

2. Administratorem danych osobowych Wypożyczającego jest firma BOAT&FUN s.c. z siedzibą w Przecław 96A/11 72-005 Przecław, NIP: 8513257375

3. W sprawie ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: kontakt@boatandfun.pl

4. Administrator może przekazywać dane osobowe Wypożyczającego podmiotom współpracującym w tym firmom księgowym oraz operatorom usług informatycznych.

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Wypożyczający posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

6. Wypożyczający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane w tym wykonania umowy oraz okazania dokumentacji organom Administracji i Kontroli Skarbowej.

8. Wypożyczający ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.